OM IAKKTA

Det er snart over 1 million nordmenn som opplever en eller annen form for hørselsutfordring. Hørselstap påvirker mer enn evnen til å høre og kommunisere. Mange opplever krevende hverdager, utmattelse, fordommer og svekket livskvalitet. Hørselstap kan få deg til å føle deg isolert, utenfor og til og med flau i sosiale situasjoner. Mange velger derfor å ikke alltid være åpen om sine funksjonsnedsettelser - og kan derfor bli avskjermet fra samfunnet. Når jeg selv ble rammet med hørselstap, erfarte jeg at det fantes fantastiske hjelpemidler, men det fantes lite tilbehør som bidro til å føle meg bra og trygg i hverdagen. Kanskje hvis det fantes stilfulle tilbehør sammen med hjelpemidlene våre, så ville flere tatt i bruk høreapparat? Og kanskje det igjen kunne bidratt til at hørselstap ble mer akseptert?

Visjoner og samfunnsansvar: 

Utfordringer rundt hørsel fortjener mer oppmerksomhet. IAKKTA bekjemper stigmaet rundt hørselstap, høreapparater og andre usynlige funksjonsnedsettelser - og har en drivende kraft om å inspirere, inkludere og å spre budskapet om at hørselstap ikke skal være en begrensning. 

IAKKTA har som mål å gjøre det mer attraktivt for flere å ta vare på hørselen sin og gi dem med nedsatt funksjonsevne muligheten til å uttrykke seg selv gjennom pynt og tilbehør. Vi vil få et stort utvalg av produkter som er spesielt designet for å hjelpe deg med å føle deg bra, øke selvtilliten din og ikke minst forenkle hverdagen din. 

Vi er en ambisiøs aktør som ønsker å utfordre vanetenkning og finne tidsriktige, stilfulle og praktiske løsninger som er med på å forbedre hverdagen. Vi fokuserer på feelgood følelsen - IAKKTAs kjerneverdier er derfor å ha en lyttende og ydmyk holdning til brukernes faktiske ønsker, mangler og behov. 

Mitt "why" 

Mitt navn er Kristin Haugstad, en profesjonell norsk fotballspiller fra Oslo-området. Kritisk hørselstap betyr at jeg er avhengig av å bruke høreapparater i hverdagen og på fotballbanen. Å høre og kommunisere effektivt er helt avgjørende under trening, kamper og " i garderoben", men jeg har alltid synes at det er vanskelig å holde høreapparatet på plass når jeg løper rundt. Det er frustrerende; jeg ønsker jo å bare spille fotball uten å bekymre meg for ødelegge eller miste høreapparatene mine. Det blir en ekstra bekymring i tillegg til å konstant forholde seg til lyd oh hørsel. Jeg vet at andre sliter med det samme, og det er derfor jeg grunnla IAKKTA. Jeg ønsker å forbedre og berike livene til mennesker med hørselstap - og spre bevisstgjøring for å bekjempe det tilliggende stigmaet. Jeg lager og selger inkluderende, allsidige, stilige produkter som styrker mennesker som leverer med usynlige funksjonshemminger og hjelper dem å føle seg vel.
Jeg håper IAKKTA hjelper deg å møte utfordringene med hørselstap med mot – og stil.

ENGLISH: 


About IAKKTA

Hearing loss affects more than your ability to communicate. It can make you feel isolated, excluded, and even embarrassed in social situations. If you’re an active person, you may find that hearing aids and sport don’t mix. Lack of inclusivity has a negative impact on your wellbeing and quality of life. But nobody should feel limited by hearing loss, or sacrifice doing what they love just because they use hearing aids. 

My why

I’m Kristin Haugstad, a professional Norwegian footballer from the Oslo area. Critical hearing loss means I’m dependent on using hearing aids in daily life and on the pitch. Hearing and communicating effectively is crucial during training, but I find it hard to keep my hearing aids in place when I’m running around. It’s frustrating; I just want to play football without worrying about damaging or losing my hearing aids. I know others have the same struggles, which is why I founded IAKKTA. I want to improve the lives of people with hearing loss and spread awareness to combat the associated stigma. We create inclusive, versatile, stylish products that empower people living with invisible disabilities and help them feel good.

I hope IAKKTA helps you face the challenges of hearing loss with courage - and a dash of style! 

Mission

IAKKTA works to improve the lives of people with invisible disabilities by creating versatile, stylish accessories that restore freedom. IAKKTA is spreading awareness about hearing loss and the use of hearing aids, to combat stigma and promote inclusivity. In recognising invisible disabilities, we are breaking down barriers to support and empower those who face challenges.